Jeremiah 25:27

27GODAI tana hagaadan yaagiis; "Hegaa gishshau, etayyo yoota; 'Ubbaappe Wolqqaama GODAI, Israa7eela Xoossai inttena, "Uyitenne mattottite. Cooyitenne kunddite. Taani intte giddo yeddiyo bisuwaa gaasuwan naa77antto denddoppite" yaagees' yaaga.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1262 Languages.

Learn More