Jeremiah 25:3

3"Amoxa na7ai, Yihudaa Kawoi Yoosiyaasi kawotido tammanne heezzantto laittaappe doommidi, hachchi gakkanaassi, laatamanne heezzu laittaa GODAA qaalai taakko yiis. Yin taanikka zaara zaarada intteyyo yootaas; shin intte siyennan ixxideta.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1262 Languages.

Learn More