Jeremiah 25:9

9taani huuphessa bagga asaa ubbaanne ta ashkkaraa, Baabiloone Kawuwaa Naabukadanaxoora xeegana. Xeegada eta ha biittaa bolli, ha biittan de7iya asaa bollinne hagaa heeran de7iya kawotettatu ubbaa bolli ehaana. Taani ha biittata muleera xaissana; qassi be7idai dagammiyoobaa, "Poora!" giyoobaanne merinau baisa oottana. Taani GODAI hagaa odaas.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1262 Languages.

Learn More