Jeremiah 3:13

13Gidikkonne, neeni, 'Taani GODAA ta Xoossaa bolli makkalaas. Allaga xoossatuura daashsha mittaa ubbaa garssan shaaramuxaas. Ne qaalaayyo azazettabeikke' gaada ne mooruwaa ammananau koshshees. Taani GODAI hagaa odaas" yaagees' yaaga" yaagiis.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1259 Languages.

Learn More