Jeremiah 3:2

2Ane xoqqu gaada, aibinne bainna dereta xeella. Neeni shaaramuxadan zin77abeennasi hegan de7ii? Arabai bazzon bonqqanau uttidi naagiyoogaadan, neeni laggettota naagaidda ogiyaa xaphon uttadasa. Yaatada ne shaaramuxaaninne ne iitatettan biittaa tunissadasa.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1259 Languages.

Learn More