Jeremiah 36:29

29Qassi Yihudaa Kawuwaa Yo7aqeema hagaadan yaaga: 'GODAI hagaadan yaagees; "Neeni, '"Baabiloone kawoi tumuppe yiidi, ha biittaa bashshana; qassi i giddon de7iya asaanne mehiyaakka wurssana" gaada aissi xaafadii?' yaagada maxaafaa xuuggadasa.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1,800+ Languages.

Learn More