Jeremiah 44:7

7"Ha77ikka GODAI, Ubbaappe Wolqqaama Xoossai, Israa7eela Xoossai, hagaadan yaagees; 'Intteyyo zerettai attenna mala, maccaasaa, attumaasaa, naatanne yoogata Yihudaa biittaappe xaissanaadan, ha pala iitabaa intte intte bolli aissi ootteetii?

Share this Verse:

FREE!

One App.
1262 Languages.

Learn More