Jeremiah 7:20

20Hegaa gishshau, Ubbaa Haariya GODAI hagaadan yaagees; "Be7ite, ta yiilloinne ta hanqqoi ha sohuwaa bolli, asaa bollinne mehiyaa bolli, gaden de7iya mittaa bollinne biittan de7iya kattaa bolli gukkana. Gukkidi eexxana; to77anaukka danddayenna" yaagees.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1259 Languages.

Learn More