Jeremiah 9:15 | Hegaa gishshau, Ubbaappe Wolqqaama GODAI, Israa7eela Xoossai hagaadan yaagees; \"Be7ite, taani ha asaa cammiya qumaa mizananne woriya haattaa ushshana.
Share this Verse:

FREE!

One App.
1,800+ Languages.

Learn More