Jeremiah 9:24

24SHin ceeqqiya urai ooninne tana eriyoogaaninne akeekiyoogan ceeqqo. Aggenna siiquwaa, suure pirddaanne xillotettaa sa7aa bollan oottiya GODAA, tana eriyoogan ceeqqo. Aissi giikko, taani hageetan ufaittais. Taani GODAI hagaa odaas" yaagees.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1259 Languages.

Learn More