Job 1:17

17I biron haasayishin, hara bitanee yiidi, "Kaladaawetu biittaappe heezzu citan shaahettida ambbaanoti yiidi, nuna olidi, gaameelaa ubbaa ekki biidosona; ashkkaratakka qara bisuwan busakkidosona. Yaatin, ta xalaalai attada, ha hanidabaa neeyyo yootanau yaas" yaagiis.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1259 Languages.

Learn More