Joshua 23:4

4Be7ite, Yorddaanoosa SHaafaappe doommidi arggo baggaara de7iya Meediteraane Abbaa gakkanaassi de7iya, attida kawotettatu biitta ubbaa, taani xaissido kawotettatu biittaarakka laata gade oottada, intte zaretuyyo taani shaakkada immaas.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1259 Languages.

Learn More