Joshua 3:16

16qommoppe duge goggiya haattai eqqi bayiis; hini daro haahosan, Xarttaana giyoosan de7iya Addaama giyo kataman issisaa shiiqidi doorettiis. Duge Aaraba garan de7iya Maxine Abbau goggiya haattai qassi muleera duuxxidi atti bayiis. Yaatin, asai Yarkko katamaa baazzaara pinniis.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1259 Languages.

Learn More