Joshua 6:25

25SHin Yaasu shaaramuxiyo Ra7aabo i aawaa so asaaranne iira de7iya dabbotu ubbaara haiquwaappe ashshiis. Aissi giikko, Yaasu Yarkko katamaa xomoosanau kiittido asata a kase qosada ashshaasu. I zareti hachchi gakkanaassi Israa7eela biittan de7oosona.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1260 Languages.

Learn More