Judges 18:14

14Laayisha biittaa wochchanau biida ichchashu asati bantta ishantta, "Ha sohuwan, ha keettatuppe issuwan eefudee, so giddo eeqaa misiletinne mittaappe masettidi biran sheeshettida misilee de7iyoogaa ereetii? Ane ai oottanau koshshiyaakko qoppite" yaagidosona.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1259 Languages.

Learn More