Lamentations 2:15

15Ne mataara aadhdhiya ubbai ba biradhdhiyaa ne bollan dukkees. Qassi, "Biittan sa7an ubbaappe aadhdhada lo77iya katamiyaa hannii? Kumetta biittau ufaissa geetettida katamiyaa hannii?" yaagidi nena baceessees; ba huuphiyaakka qaattees.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1262 Languages.

Learn More