Lamentations 2:9

9Yerusalaame penggiyaa sanqqati biittan duge moogettidosona; eta hiraqotakka i mentterettidi xaissiis. I kawoinne halaqati omoodettidi, kawotettatu giddo biidosona. Higgiyaa tamaarissiyaabikka baawa; i hananabaa yootiyaageetussikka GODAAPPE ajjuutai yiyoogaa aggiis.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1262 Languages.

Learn More