Leviticus 27:8

8Qassi shiiqettida bitanee neeni gammatidoogaa qanxxanau danddayenna daro manqqo gidikko, i ba shiiquwaa gattanau immido asa ehiidi qeesiyaa sinttan esso; essobare shiiqettida bitanee qanxxanau danddayiyoogaa keenaa qoppidi qeesee gammato.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1262 Languages.

Learn More