Leviticus 5:12

12I hegaa ehiidi qeesiyaassi immo; qeesee he xiilliyaappe issi kushiyaa kuntti ekkidi, GODAASSI shiishshiyo kattaa yarshshuwaara gattidi, hassayissiyaabaa oottidi yarshshiyoosan de7iya taman xuuggo; hegee nagaraa yarshshuwaa.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1259 Languages.

Learn More