Leviticus 5:13

13Ha geetettidaageetuppe augaaninne gido bitanee oottido nagaraassi qeesee hagaadan oottidi, bitanee oottido nagaraa atto giissees; bitaneekka ba nagaraappe maarettana. Kattaa yarshshuwaadankka attidaagaa qeesee ekko' yaagada oda" yaagiis.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1262 Languages.

Learn More