Leviticus 5:15

15"Ooninne GODAAYYO geeshshi wottido miishshatu bolli ammanettennan xayikkonne qassi erennan nagaraa oottikko, ba naaquwaassi ba wudiyaa giddoppe tilla bollaara de7iya issi dorssa orggiyaa GODAASSI eho. A waagaikka Xoossaa Dunkkaaniyan eriyo meezaanan wottin eretto; hegee naaquwaa yarshshuwaa.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1259 Languages.

Learn More