Malachi 1:4

4Eesawa zeretta gidiya Eedoomati, "Nu katamati kolettidosona; shin nuuni eta zaarettidi keexxana" yaagana. Giikkonne Ubbaappe Wolqqaama GODAI hagaadan yaagees; "Eti zaarettidi keexxanddosona; shin taani kolana. Asai eta, 'Ha biittai iita biitta; ha biittaa asaikka GODAI merinau hanqqettido asa' yaagana" yaagees.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1259 Languages.

Learn More