Micah 3:11

11A halaqati mattaayiyan pirddoosona; a qeeseti damoozan tamaarissoosona; qassi a hananabaa yootiyaageetikka miishshaa qanxxin murunnoosona. SHin yaatidikka, "GODAI nu giddon de7ees gidennee? Nu bolli aiba iitabaikka yeenna" yaagidi an ammanettoosona.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1260 Languages.

Learn More