Nehemiah 8:16

16Hegaa gishshau, asai biidi mittaa tashiyaa ehiidosona; ehiidi bantta keettaa bollan de7iya dembba sohuwan, bantta gibbiyan, Xoossaa Beeta Maqidasiyaa dabaaban, Haattaa Penggiyaa dabaabaaninne Efireema Penggiyaa dabaaban daasiyaa daasidosona.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1262 Languages.

Learn More