Nehemiah 8:18

18Baalai doomettoosappe biidi wurana gakkanaashin, hachchi hachchi Iziri Xoossaa Higgiyaa Maxaafaappe asaassi nabbabiis. Baalaa laappun gallassaa bonchchoogaappe guyyiyan, hosppuntta gallassan higgee azaziyoogaadan geeshsha yaa7aa oottidosona.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1262 Languages.

Learn More