Nehemiah 9:3

3Hegan eti eqqidaashin, heezzu saate gidiyaagaa keenaa GODAA eta Xoossaa Higgiyaa Maxaafai etayyo nabbabettiis. Qassi hara heezzu saate gidiyaagaa bantta nagaraa paaxiiddinne GODAASSI, bantta Xoossaassi, goinniiddi gam77idosona.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1259 Languages.

Learn More