Nehemiah 9:8

8I neeyyo ammanettiya asa gidiyoogaa be7ada, Kanaanetu, Hiitetu, Amooretu, Parzzetu, Yaabuusatunne Gerggeesetu biittaa a zaretussi laata biittaa oottada immanau ayyo maachchaa geladasa. Neeni xillo gidiyo gishshau, ne giido qaalaakka poladasa.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1259 Languages.

Learn More