Numbers 18:32

32Lo77o baggaa GODAASSI immirggidoogaappe guyyiyan intte miyo wode, mooranchcha gidekketa. SHin lo77o baggaa he imotaappe kessennan de7iiddi, he imotaappe miidi, intte Israa7eela asaa imotaa tunissennaadan naagettite. Hegaadan oottana xayikko, intte haiqqana' yaaga" yaagiis.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1262 Languages.

Learn More