Numbers 18:7

7SHin neeninne ne attuma naatu xalaalai yarshshiyoosaa oosuwaa ubbaanne magalashuwaa giddon de7iya qeesetetta ooso ubbaa oottite. Qeesetettaa oosuwaa taani intteyyo imodan oottada immais; hara uri ooninne geeshsha sohuwaakko shiiqiyaabi haiqqo" yaagiis.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1262 Languages.

Learn More