Numbers 27:14

14Aissi giikko, Xiina Bazzuwan de7iya haattan asai ubbai makkalido wode, intte naa77aikka eta sinttan tana geeshshadan bonchchanau taayyo azazettibeekketa" yaagiis. Hegee haattai Xiina Bazzuwan, Qaadeesan de7iya Mariiba haattaa.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1259 Languages.

Learn More