Numbers 29:14

14Kattaa yarshshuwaayyo tammanne heezzu mirggotuppe issi issi mirgguwaara zaitiyan munaqettida heezzu kilo giraame gidiya muruta gisttiyaa xiilliyaa, naa77u dorssa orggetuppe issi issi orggiyaara naa77u kilo giraame xiilliyaanne

Share this Verse:

FREE!

One App.
1260 Languages.

Learn More