Numbers 29:39

39"'Intte shiiquwaa gattanau yarshshiyo yarshshotu bollinne intte intte dosan coo immiyo yarshshotu bolli, xuuggiyo yarshshuwaa, kattaa yarshshuwaa, ushshaa yarshshuwaanne issippetettaa yarshshuwaa, hageeta GODAA baalaa intte bonchchanau keerido wodiyan wodiyan yarshshite' yaaga" yaagiis.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1262 Languages.

Learn More