Numbers 5:15

15Yaatikko, he bitanee ba keettaayyiyo qeesiyaakko efo; qassi i gishshau yarshshanau issi kilo giraame banggaa xiilliyaa efo. SHin xiilliyaa bolli zaitiyaa tigoppo, woikko ixaanaa a bolli wottoppo; aissi giikko, he xiillee i ba keettaayyiyo sirido gishshau yarshshiyo kattaa yarshsho; qassi i mooruwaa qonccissiya yarshsho.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1260 Languages.

Learn More