Numbers 5:18

18Gujjidi he mishiriyo GODAA sinttan esso; hegaappe guyyiyan, he mishiree huuphiyaa birshsho; birshshidi sirido gishshau yarshshiyo i mooruwaa qonccissiya kattaa yarshshuwaa i kushiyan wotto; qassi he qeesee ba kushiyan qanggettaa ehiya camo haattaa kuixaaruwaara oiqqo.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1259 Languages.

Learn More