Numbers 6:21

21"'Simmi GODAASSI bana dummayanau geppida Naaziraawiyaassi wotto wogai hagaa: bana GODAASSI yarshshanau koshshiya yarshshotuppe aadhdhiyaabaa immanau geppidabaa gidikko, i ba geppido gefaa keenaa gattanau koshshees' yaaga" yaagiis.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1262 Languages.

Learn More