Psalm 133

1Ishantti issippetettan de7iyoogee aiba lo77obeenne ufaissiyaabee! 2Hegee huuphiyaa tiyin, buuchchaara goggiya, Aaroona buuchchaara goggidi a maayuwaa morggiyaa gakkiya al77o zaitiyaa mala. 3Hegee Hermmoone Deriyaa xaazai Xiyoone Dereta gakkiyoogaa mala. GODAI hegan anjjuwaa, merinaa de7uwaa immiis.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\