Psalm 134

1Inttenoo GODAA ashkkaratoo, GODAA keettan qammi oottiyaageetoo, ubbaikka haa yiidi, GODAA galatite. 2Beeta Maqidasiyan intte kushiyaa miccidi, GODAA galatite. 3Saluwaanne sa7aa medhdhida GODAI inttena Xiyooneppe anjjo.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\