Psalm 150

1GODAA galatite! A geeshsha sohuwan Xoossaa galatite; a wolqqaama salo gufanttuwan a galatite. 2A wolqqaama oosotu gishshau, a galatite; ubbaappe aadhdhiya a gitatettaadan a galatite. 3Malkkataa punniiddi, a galatite; diittaanne maazinqqiyaa diixxiiddi a galatite. 4Karaabiyaa baqqiiddinne duriiddi, a galatite; diittaa diixxiiddinne pulaaliyaa punniiddi, a galatite. 5Daalaa qaattiiddi, a galatite; daalaa shociiddi, a galatite. 6Paxa shemppiya ubbati GODAA galatona! GODAA galatite!


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\