Psalm 98:8

8SHaafati issippe bantta kushiyaa baqqona. Qeeri dereti GODAA sinttan issippe ufaissan yexxona. Aissi giikko, i sa7aa bollan daannatanau yees. I ha sa7aa bolli xillotettan asaa bollikka suuretettan daannatana.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1262 Languages.

Learn More