Ajjuutaa 1:4

4Taani Yohaannisi, Isiyaa biittan de7iya laappun woosa keettatuyyo yaagais; kase de7iya Xoossaappe, ha77ikka de7iya Xoossaappe, sinttappekka yaana Xoossaappe, qassi a kawotaa araataa sinttan de7iya laappun ayyaanatuppe, aaro kehatettainne sarotettai intteyyo gido.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1259 Languages.

Learn More