Ajjuutaa 17:1

1Hegaappe guyyiyan, laappun kereti de7iyo laappun kiitanchchatuppe issoi taakko yiidi, tana hagaadan yaagiis; “Haa ya; daro shaafatu lanqqiyan de7iya shaaramuxiyaa, gita katamiyaa, waana qaxxayettiyaakko, taani nena bessana.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1259 Languages.

Learn More