Ajjuutaa 17:4

4He mishiriyaa teera ochchaa milatiya maayuwaanne zo7o maayuwaa maayaasu; a qassi worqqan, bonchcho shuchchaaninne inqquwaa giyo al77o shuchchan alleeqettaasu. A shaaramuxiyo tunabainne sheneyiyaabai kumido worqqa burccukkuwaa ba kushiyan oiqqaasu.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1259 Languages.

Learn More