Ajjuutaa 19:10

10Yaagin taani ayyo goinnanau a tohuwan kunddaas. SHin i tana, “Hegaa oottoppa. Taani ne malanne Yesuusi etayyo qonccissido tumatettaa oiqqida ne ishanttu ubbaa mala ashkkara. Xoossaayyo goinna” yaagiis. Aissi giikko, Yesuusi qonccissido tumatettai hananabaa yootiyaageeta denttettiyaagaa.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1262 Languages.

Learn More