Ajjuutaa 19:6

6Hegaappe guyyiyan, daro asadan wocamiya, wolqqaama shaafadan guummiya, wolqqaama dadaadan xuuqqiya cenggurssaa taani siyaas. He cenggurssai, “Xoossaa galatai gakko. Aissi giikko, nu Godai, Ubbaappe Wolqqaama Xoossai kawotiis.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1262 Languages.

Learn More