Ajjuutaa 4:1

1Hegaappe guyyiyan, taani saluwan dooya penggiyaa be7aas; qassi taayyo malkkatadan yootishin, taani siyido koiro cenggurssai tana; “Hagaappe guyyiyan, hananau bessiyaabaa taani nena bessana; haa kiya” yaagiis.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1259 Languages.

Learn More