Zechariah 5:4

4Ubbaappe Wolqqaama GODAI hagaadan yaagees; 'Taani he qanggettaa kiittana; kiittobare i biidi, kaisuwaa soonne ta sunttan wordduwan caaqqiyaagaa soo gelana; gelidi yan de7iiddi, he keettaa i keexettido mittaaranne shuchchaara gattidi, mi xaissana' yaagees" yaagiis.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1259 Languages.

Learn More