Zephaniah 3:19

19Be7a, he wode taani nena huqqunnidaageeta ubbaa qaxxayana. Taani wobbeta ashshana; laalettidaageetakka shiishshana. Taani eta kaushshaa bonchchuwau laammana; yaatobare sa7an de7iya asa ubbaa matan eta sunttai erettidaagaa gidana.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1253 Languages.

Learn More