Zephaniah 3:20

20He wode taani inttena shiishshana; taani inttena issippe shiishshada zaarana; yaatada taani inttena ishalissiyo wode, intte ha sa7an de7iya asa ubbaa matan bonchchettidaageetanne erettidaageeta gidana" yaagees GODAI.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1259 Languages.

Learn More