Zephaniah 3:8

8GODAI hagaadan yaagees, "Ane taani pirddiyo gallassai gakkanaashin, guuttaa takki giite. Aissi giikko, taani deretanne kawotettata shiishshanau qachchaas; shiishshada ta hanqquwaa suuluwaa eta bolli gussana. Sa7ai muleerakka ta hanqquwaa taman xuugettana.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1260 Languages.

Learn More