1 CORINTO 12

1Niyan, kabugtoan ko, karuyag ko nga hibaroan niyo an kamatuoran hiunong han mga hatag han Espiritu Santo. 2Maaram kamo nga han diri pa kamo mga magtinuohon, nawara kamo ngadto hin pagsingba hin mga diyosdiyos. 3Sanglit kinahanglan hibaroan niyo nga waray pa tawo nga minandoan han Espiritu han Dyos nga makakapanhimaraot kan Jesus, ngan waray pa tawo nga makakagtug-an nga hi Jesus amo an Ginoo gawas kon minandoan hiya han Espiritu Santo. 4May-ada magkalainlain nga espirituhanon nga mga hatag, kundi amo la ngahaw nga Espiritu an nahatag. 5May-ada magkalainlain nga pag-alagad, kundi amo la ngahaw nga Ginoo an gin-aalagad. 6May-ada magkalainlain nga mga pagkatakos hin pag-alagad, kundi amo la ngahaw nga Dyos an nahatag hin katakos ha ngatanan para han ira pag-alagad. 7Tinatagan an kada usa hin pangilal-an han Espiritu para han kaupayan han ngatanan. 8Nahatag an Espiritu hin kinaadman ha usa nga tawo, samtang ha lain nga tawo, amo ngahaw nga Espiritu an nahatag hin hibaro. 9Nahatag hin pagtoo ha usa nga tawo an uusa la ngan amo ngahaw nga Espiritu, samtang ha iba nga tawo nahatag hiya hin gahom hin panambal. 10Ha usa ka tawo nahatag an Espiritu hin gahom hin pagbuhat hin mga milagro; ha iba, an katakos hin paghimangraw han mensahe han Dyos; ngan ha iba pa, an katakos hin pagkilala han kalainan han mga hatag nga natikang han Espiritu ngan han diri natikang ha Espiritu. Ha usa nga tawo nahatag hiya hin katakos hin pagyakan hin lain nga mga pinulongan, ngan ha iba nahatag hiya hin katakos hin paghubad han ginpamulong. 11Kundi uusa la ngan amo ngahaw nga Espiritu an nagbubuhat hini ngatanan; nahatag hiya hin lain nga hatag ha kada tawo, sumala han karuyag han Espiritu. 12Sugad hi Cristo hin usa nga lawas nga damo an mga bahin; an ngatanan nga bahin han lawas, bisan kon damo ngan magkalainlain, uusa la nga lawas. 13Ha amo man nga paagi, ginbunyagan kita ngatanan, mga Judiyo ngan mga Hentil, mga oripon ngan mga talwas, ngadto han usa la nga lawas pinaagi han amo ngahaw nga Espiritu, ngan ginpainom kita ngatanan han usa nga Espiritu. 14Kay waray paghimoa nga usa la nga bahin an lawas, kundi damo nga mga bahin. 15Kon sumiring an tiil, “Tungod kay diri man ako kamot, diri ako kanan lawas,” diri ito makakapugong han iya pagkabahin han lawas. 16Ngan kon sumiring an talinga, “Tungod kay diri man ako mata, diri ako kanan lawas,” diri ito makakapugong han iya pagkabahin han lawas. 17Kon usa la nga mata an bug-os nga lawas, uunanhon man hin pakadungog? Ngan kon talinga la, uunanhon man hin pakapamaho? 18Kundi iginbutang han Dyos an magkalainlain nga mga bahin han lawas sumala han iya karuyag. 19Diri mahihimo nga lawas kon usa la nga bahin hiya ngatanan! 20An kamatuoran amo ini: may-ada damo nga mga bahin ngan usa la nga lawas. 21Sanglit diri makakasiring an mata ngadto han kamot. “Diri ako nagkikinahanglan ha imo!” Diri man makakasiring an ulo ngadto han mga tiil, “Diri ako nagkikinahanglan ha iyo!” 22Lugod waray ta mahihimo kon waray bisan an magluya nga mga bahin han lawas; 23ngan an mga bahin nga ginhuhunahuna ta nga diri gud importante, amo lugod an ginmamangnoan naton hin maupay; samtang an mga bahin han lawas nga diri angay ipakita, amo lugod an ginhihirotan ta hin maupay, 24nga diri kinahanglanon han iba nga mga matahom nga bahin han lawas. Ginurosa han Dyos ngahaw an mga bahin han lawas basi kapasidunggan adton iba nga mga bahin nga daw diri importante. 25Sanglit waray pagkabahinbahin han lawas, kundi an ngatanan nga magkalainlain nga mga bahin may panginlabot han iya igkasi bahin. 26Kon nagaantos an usa nga bahin han lawas, nagaantos man an ngatanan nga iba nga mga bahin; kon gindadayaw an usa nga bahin, naangbit man hin kalipay an ngatanan nga iba nga mga bahin. 27Sanglit kamo ngatanan amo an lawas ni Cristo, ngan an kada usa ha iyo usa nga bahin hito nga lawas. 28Sanglit ha singbahan iginpahimutang han Dyos an ngatanan sugad han ira pagkasunodsunod: syahan, mga apostoles; ikaduha, mga manaragna; ngan ikatulo, mga magturutdo; ngan nasunod an magburuhat hin mga milagro, sinusundan han mga gintagan hin gahom hin panambal, o pagbulig han iba, o pagwaydong ha ira, o pagyakan hin lain nga mga pinulongan. 29Diri mga apostoles hira ngatanan, o mga manaragna, o mga magturutdo. Diri ngatanan may gahom hin pagbuhat hin mga milagro, 30o hin pagtambal hin mga sakit, o hin pagyakan hin lain nga mga pinulongan, o hin paghubad han iginyakan. 31Sanglit talinguhaa hin kinasingkasing an labi ka importante nga mga hatag. Kundi labaw han ngatanan amo inin masunod.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\